Spela upp film

Måla rödfärg – så gör du, steg för steg

Få till en klassisk röd fasad.

Traditionell rödfärg, så kallad slamfärg, är den klassiska kulören på svenska träfasader. Färgen är relativt enkel att underhålla, men du behöver måla om med jämna mellanrum. Så här får du ett perfekt resultat i tre steg.

 • Tid: Veckor
 • Färg: Rödfärg, slamfärg

  Steg för steg

 1. 1

  Förarbete för att måla rödfärg

  Noggranna förberedelser är avgörande för resultatet. Börja med att täcka husgrund, fönster, stenläggning och stuprör med skyddsplast. Borsta träet som ska målas med stålborste för att få bort lös färg, smuts och grånat trä. Använd en mindre stålborste på svåråtkomliga ytor och välj en stålborste med flat borst till större ytor som effektivt men skonsamt skrubbar träfasaden. Fäst gärna stålborsten på förlängningsskaft för ökad räckvidd och mer kraft.

  Tips! Använd munskydd, skyddsglasögon och handskar när du borstar fasaden. Det kan damma en hel del.

  Tvätta bort eventuellt mögel med alg- och mögeltvätt och en tvättborste. Skölj noga.

 2. 2

  Måla rödfärg

  Börja måla när fasaden är ren och torr. Använd en mindre pensel till detaljer och svåråtkomliga ytor. Använd sedan en bredare pensel och stryk några få brädor i hela dess längd för att undvika synliga överlappningar i färgen. Måla i tunna lager och arbeta in färgen i träet. Använd förlängningsskaft för bättre räckvidd.

  Tips! Måla inte på starkt solvärmd yta eller vått trä för att undvika mögelpåväxt och att färgen krackelerar.

  Om du ska rödmåla på nytt, ohyvlat trä behöver du späda ut färgen med tio procent vatten och grundmåla ett lager. Annars räcker det att grundmåla med outspädd färg. Undvik att bättringsmåla. Om du bättringsmålar på exempelvis spikskallar finns det risk att huset kommer att upplevas som ”prickigt”. Om huset är nybyggt ska du vänta en månad eller två innan du målar andra gången.

 3. 3

  Efterarbete

  Torka bort färgstänk med en trasa med vatten och diskmedel innan färgen hunnit torka. Låt skyddsplasten sitta kvar ett par dagar. Då slipper du få färg på önskade ytor om det börjar regna. Gör rent penslarna med vatten och diskmedel. Skrapa bort så mycket färg som möjligt innan du sköljer verktygen. Sortera alla färgrester som farligt avfall på en återvinningsstation.

Hjälp!

Frågor och svar

 • Vad är viktigt att tänka på innan jag tapetserar?
  Börja med att lägga ut täckpapp på golvet för att skydda mot tapetklister. Ta bort alla strömbrytare och eluttag med en skruvmejsel. Kontrollera vilket av rummets hörn som är det minst synliga, och börja eller avsluta tapetseringen där. Det är särskilt viktigt om du använder en mönstrad tapet. Mät tapetrullens bredd med en tumstock och minska därefter måttet med en centimeter, eftersom den första tapetvåden ska överlappa hörnet. Rita alla markeringar med blyertspenna. Om du använder bläckpenna finns det risk för att markeringarna syns genom tapeten. Loda alltid den första tapetvåden på varje vägg, så att alla våder hamnar rakt även om väggen lutar. Använd vattenpass och rita en lodlinje mitt på väggen med blyertspenna.
 • Hur får man ett stabilt hörn vid tapetsering?
  För att få ett stabilt hörn som inte spricker behöver tapeten överlappa hörnet med 1 cm. Mönsterpassa med föregående våd om du har mönstrad tapet, för att se var tapeten behöver klippas av.
 • Vad behöver jag för verktyg när jag tapetserar?
  Rollerset/Tapetklisterset, Elite Förlängningsskaft, Tapetverktyg, Tapetkniv med Hölster, Tvättsvamp, Elite Kort Vinkelpensel och Tapetsax.
 • Hur mönsterpassar jag tapet?
  Börja med att ta reda på mönsterhöjden. Den finns angiven på tapetrullen. Mönsterhöjden visar hur ofta mönstret återupprepas. Ju högre mönsterhöjd, desto mer spill får du räkna med. Dra upp våden tills mönsterpassningen stämmer med föregående våd. Tryck lite lätt för att fästa våden och skjut den till rätt mönsterhöjd. Fortsätt sen som vanligt med tapetseringen.
 • Från vilket håll ska jag spackla en vägg?
  Om du är högerhänt är det enklast att arbeta från höger till vänster. Tänk på att ha hårt tryck på spackelns vänstra sida och inget tryck på den högra. Då blir det lättare att sprida ut spacklet så att du inte får några kanter.
 • När ska jag använda gipsbruk istället för spackel?
  Använd gipsbruk för springor och skador som är större än 3 mm. Gipsbruk torkar snabbare än spackel.
 • Hur undviker jag att det blir flammigt när jag målar taket?
  Ha mycket färg i rullen hela tiden, har du för lite kan resultatet lätt bli flammigt.
 • I vilken riktning ska jag måla taket?
  Rolla i ljusets riktning. Då syns rollerdragen mindre.
 • Varför bör jag använda förlängningsskaft när jag målar vägg och tak?
  Använd förlängningsskaft för en bättre räckvidd och en skonsammare arbetsställning.
 • Varför ska jag använda Anzas engångstvätt för mina måleriprojekt?
  Anzas engångstvätt gör att du får bort smuts och fläckar. Engångstvätten är testad av RISE (Research Institute of Sweden), och har visat sig vara den mest effektiva rengöringsprodukten på marknaden. Den gör också att färgen fäster bättre jämfört med om du bara använder vatten.
 • Varför ska man måla med kvistlack på eventuella kvistar?
  Utan kvistlack finns det stor risk att kvistarna blöder igenom efter en tid. Så måla kvistarna med pensel och spackla igen ojämnheter och spikhål.
 • I vilken riktning ska jag måla mina möbler?
  Måla och slipa alltid i träets fiberriktning.
 • Vilken pensel ska jag använda till lister?
  En snedställd lackpensel ger en bra vinkel när du målar lister.